Jaimi™

v78600-jaimi-teapot-white

Jaimi™ Porcelain Teapot 0.75 L

€39.95
v79900-jaimi-tea-for-one-white-2

Jaimi™ Tea For One 0.3 L

€31.50
v76000-jaimi-teapot-1.2L-black

Jaimi™ Porcelain Teapot 1 L

€40.00